ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ

София www.aig.bg над 300 служителя 8 jobs

За AIG
 

Ей Ай Джи е един от най-големите световни застрахователи с повече от 88 млн. клиенти по света. Компанията е лидер на пазара на общо застраховане, живото-застраховане и пенсионно осигуряване.
 

Базирана в Ню Йорк, Ей Ай Джи има над 50 000 служители в над 80 държави.

 

AIG в България
 

През есента на 2013 година AIG започна изграждането на стратегически център в София, чийто основен приоритет е да подпомага оперативната дейност на европейските офиси на компанията, както и да оптимизира и усъвършенства съществуващите процеси. Понастоящем нашият екип наброява близо 500 души, които партнират с индивидуални и бизнес клиенти на AIG от над 10 европейски страни.
 

AIG предлага възможности за кариера в 5 основни направления:

  • Администриране на застрахователни полици
  • Администриране и ликвидация на щети
  • Обработка на изходящи парични потоци
  • Обслужване на клиенти по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
  • Глобални програми

Отделно от тях има екипи, чиято цел е да подпомагат цялостното опериране на центъра като: Бизнес стратегия и управление на проекти, Обучения, Управление на качеството, Reporting, Performance and Value Excellence, Човешки ресурси, Финанси, ИТ, Управление на риска, Фасилити мениджмънт

Кариера в компанията

AIG предлага възможности за кариера в широк спектър от дисциплини. Основната работна сила по света се  състои от застрахователи и актюери. Но освен тях има и адвокати, инженери, специалисти по финанси, маркетинг, ИТ,  комуникации и други.
 

Възможностите в AIG са огромни, тъй като всеки разполага със  свобода, ресурси и подкрепа за развитие на кариера в множество направления и географски региони.
 

В центъра в България възможностите за кариера имат, както изградени специалисти в различни области (застраховане, управление на хора, финанси, управление на качеството и др.), така и студенти последен курс или млади хора без опит, които имат интерес да се развиват във финансовия бизнес.

Careerdays.bg