Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Началник сектор Складова база Ботевград към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“
София, Ботевград
длъжност на пълно работно време
Zaplatomer.bg