11 обяви
покажи

Insurance Claims Expert with Dutch

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

IT End-User Hardware Support Specialist

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Reporting Analyst

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Специалист обработка на плащания с френски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Специалист администриране на застрахователни полици с италиански език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Специалист администриране на застрахователни полици с немски

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Emergency Travel Assistance Coordinator with German and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с немски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с френски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Multinational Accounts Specialist with Russian and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
27.09.2019

Multinational Accounts Specialist with French and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
27.09.2019